BBA Marketing a komunikace

BBA Marketing a komunikace

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
39 000 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

PODKLADY K PROGRAMU
O programu

Program BBA Marketing a komunikace je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak to chodí v médiích nebo v oblasti reklamy, marketingu a PR. Studenti si osvojí základní znalosti spojené s prací v reklamě a marketingu. Tento program je určen pro manažery agentur a absolventy středních škol, kteří chtějí získat znalosti z oblasti marketingu a komunikace. Program je koncipován tak, aby poskytl studentům potřebný teoretický základ, a přitom zajistil v co nejvyšší míře navázání na aktuální trendy a umožnil získat potřebné praktické kompetence. Absolventi programu se naučí, jak plánovat a realizovat komunikační kampaně, osvojí si fungování hlavních marketingových nástrojů a umí vyhodnocovat účinky reklamních sdělení na dané publikum. Po dokončení programu studenti automaticky splní požadavky na přijetí do programu MBA. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu Bachelor of Business Administration (BBA) je navrženo tak, aby poskytovalo uchazečům s dokončeným středoškolským studiem ideální přípravu pro budoucí nadstavbu – studium MBA. Program nabízí studentům komplexní teoretické informace týkající se oblasti marketingu.  Po úspěšném absolvování studia BBA na Prague Institute of Business získáte prestižní profesní titul BBA. Dále obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 4 a 3 předměty. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem sedm předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2. semestr Zakončení studia
Základy marketingu Marketingová strategie Diplomová práce
Strategický management Marketing produktu a značky
Marketingová komunikace Mezinárodní marketing
Projektový management

 

Studium BBA (Bachelor of Business Administration) představuje bakalářský stupeň manažerského profesního vzdělávání a slouží tedy jako příprava na následné studium MBA (Master of Business Administration). Program je sestaven tak, aby studentům nabídl ucelené základní informace ze všech odvětví managementu, bez kterých se vedoucí pracovník či jiný specialista v tomto oboru neobejde.
Studium BBA cílí především na zájemce s dokončeným středoškolským vzděláním, případně na zájemce bez předchozí manažerské praxe. Program nabídne studentům komplexní informace z jednotlivých oblastí managementu, a zároveň jim otevře cestu k získání titulu MBA.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Titul BBA představuje bakalářský titul v oblasti Business Administration. Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul BBA za své jméno.
GARANTI PROGRAMU