Lektoři

Lektorský tým Prague Institute of Business se skládá z kvalitních odborníků, kteří se vždy zaměřují na danou oblast vzdělávacího programu tak, aby účastníci programu získali ty nejlepší a nejaktuálnější informace z daného oboru. S jejich pomocí jsou poté studenti schopni efektivně aplikovat teoretické znalosti do praxe. Studijní materiály jsou založeny na reálných situacích, projektech a případových studiích odrážející aplikaci teoretických znalostí v praxi. Výsledkem a přidanou hodnotou jsou jejich cenné návody, rady i postupy využitelné v každodenních firemních procesech.