Ať už si vyberete jakékoliv zaměření, každý studijní program na Prague Institute of Business je sestaven tak, aby rozšířil vaše vědomosti v dané oblasti a obohatil tyto znalosti též o cenné zkušenosti z praxe. Studium pro vás nebude pouze dalším krokem ke zvýšení své profesní kvalifikace, ale pomůže vám lépe a efektivněji přemýšlet nad řešením pracovních problémů a vaše cesta vzhůru po kariérním žebříčku bude zase o něco snazší.

Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.

Na Prague Institute of Business záleží především na vás a vašich časových možnostech. Vzhledem ke kompletnímu online studiu můžete začít studovat kdykoli a získat kvalitní vzdělání již za 1 rok.

Veškeré programy jsou navrženy tak, aby vyhověly i těm náročnějším z vás, a každý si tak může zvolit program dle vlastního uvážení. Nabízíme 11 specializovaných oborů MBA, 2 programy BBA, 3 programy LLM, 1 program MPA, 2 programy MSc, 2 programy DBA a 1 program LLD.

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času. Po celou dobu studia je vám k dispozici lektor, který vám nejen pomáhá, ale i motivuje.

Prague Institute of Business je vzdělávací institucí poskytující profesní vzdělávací programy BBA, DBA, LLM, MBA LLD, MSc. a MPA. Výuka je založena mimo jiné na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější

Jedním z přínosů studia na Prague Institute of Business je možnost zahájení studia prakticky kdykoliv v průběhu celého roku. Veškeré programy jsou navíc navrženy tak, aby vyhověly i těm náročnějším z vás, a každý si tak může zvolit program dle vlastního uvážení.

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích. Tyto akreditace jsou důležitým kritériem při výběru školy, jelikož reflektují úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělání.

Online forma studia poskytuje značnou flexibilitu, díky které si naši studenti mohou své studium plně přizpůsobit svým časovým možnostem. Studovat tak nyní může opravdu každý, včetně těch nejvytíženějších.