Nabídka studijních programů na Prague Institute of Business

Zvolte si jeden z 25 studijních programů a jeho specializací, ten který nejvíce odpovídá Vašemu pracovnímu zařazení nebo budoucí kariéře.
MBAML

MBA Management a leadership

Studiem programu MBA Management a leadership rozšíříte své znalosti z oblasti managementu a leadershipu, jejichž znalost je pro úspěšného manažera v současné době klíčová. Studiem programu se studenti seznámí se základními procesy řízení na různých úrovních a postupy, povahou a…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBASM

MBA Strategický management

Studium programu MBA Strategický management je zaměřeno na dlouhodobé plánování a směřování organizace jako celku nebo její části. Pozornost je věnována především definování poslání, jeho přeměně na konkrétní cíle a následnému stanovení způsobu jeho dosažení. S ohledem na to se…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBASAM

MBA Sales management

Program MBA Sales Management je zaměřen nejen na profesionální problematiku prodeje a řízení prodeje mezi podniky (B2B), ale rozvíjí i perspektivu a obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky (B2C). Program je vhodný pro všechny, kteří se zabývají obchodem,…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBAFMC

MBA Finanční management a controlling

Studium programu MBA Finanční management a controlling je navrženo především pro podnikatele, manažery a ostatní zájemce, jejichž zájem směřuje do oblasti finančního managementu a chtějí získat ucelené informace a poznatky související s touto problematikou. V rámci studia tohoto programu budou…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBAM

MBA Marketing a reklama

Program MBA Marketing a reklama je vhodný pro uchazeče, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a schopnosti v oblasti marketingu a marketingové komunikace. Program poskytne základní přehled o současných marketingových trendech, rozšíří vaše znalosti vztahující se k tvorbě a budování značky, tvorbě efektivní…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBAAK

MBA Audit a kontrolní systémy

Program MBA Audit a kontrolní systémy je určen zejména pro auditory, kteří chtějí získat hlubší znalosti a rozšířit si obzory v oblasti interního i externího auditu. V rámci studia získají studenti ucelený přehled o problematice auditu, jeho členění, aktuálně využívaných metod i…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBAMZ

MBA Management ve zdravotnictví

Studium profesního programu MBA Management ve zdravotnictví má za cíl rozšířit teoretické a praktické vědomosti, které komplexně postihují problematiku řízení ve zdravotnických organizacích, organizaci řízení, projektového plánování, financování či řízení lidských zdrojů. Jedná se o velmi prestižní program, který je…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBAMS

MBA Management ve školství

Studium profesního programu MBA Management ve školství má za cíl rozšířit teoretické a praktické vědomosti, které souhrnně vysvětlují problematiku řízení školských organizacích a institucí, organizaci řízení institucí, projektového plánování, řízení lidských zdrojů a financování jednotlivých institucí. Jedná se o velmi…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBAKBM

MBA Krizový a bezpečnostní management

Program krizový a bezpečnostní management je určen zejména pro zaměstnance policejních a armádních sborů, hasičských sborů, bezpečnostních agentur, státní úředníky a dalším, kteří se zabývají bezpečnostním managementem, ochranou vnitřní bezpečnosti a přicházející do kontaktu s krizovým řízením a plánováním. Díky…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBASPM

MBA Sportovní management

Program MBA Sportovní management je vhodný pro všechny, kdo se snaží posunout ve své manažerské kariéře v oblasti sportu a tělovýchovy, případně pro sportovce, kteří pověsili svou sportovní kariéru na hřebík a chtějí se posunout zase o krok dále. Profesní…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBAHR

MBA Řízení lidských zdrojů

Program MBA řízení lidských zdrojů je vhodný nejen pro manažery, podnikatele, personál v oblasti lidských zdrojů, ale pro všechny, kteří chtějí získat potřebné informace k efektivnímu personálnímu řízení. Studenti jsou seznámení s řízením lidských zdrojů, personálními procesy a činnostmi organizace…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MBAMVO

MBA Mezinárodní vztahy a obchod

Program MBA Mezinárodní vztahy a obchod poskytuje studentům možnost podrobně prostudovat různé oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodního managementu a mezinárodních vztahů. Absolvování tohoto programu umožnuje účast na diplomatických misích na pozici středního a vyššího personálu a taky ve státních správách zodpovídajících…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
LLMMP

LLM Mezinárodní právo

Program Master of Laws se specializací na právo mezinárodní je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti práva mezinárodního obchodu a základů mezinárodního práva soukromého. Program je určen pro ty studenty, kteří chtějí rozšířit své doposud nabyté vědomosti a…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 74 900 Kč
LLMVP

LLM Veřejné právo

Program Master of Laws se specializací na veřejné právo je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti správního práva, práva sociálního zabezpečení a další problematiky s tím spojené. Program se soustředí na zvýšení kvalifikace a odbornosti, a to…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 74 900 Kč
LLMKP

LLM Korporátní právo

Program Master of Laws se specializací na korporátní právo je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti obchodního práva a problematiky s tím spojené. Program nabízí detailní vhled do problematiky práv, vztahů a chování fyzických i právnických osob…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 74 900 Kč
LLMPP

LLM Právo v podnikání

Studijní program LLM Právo v podnikání je určen k poskytnutí detailního porozumění právních aspektů v podnikatelském prostředí. Program je navržen tak, aby vybavil studenty nejen teoretickými znalostmi, ale také praktickými dovednostmi v oblasti podnikového práva, což je zásadní pro úspěšné…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 74 900 Kč
DBAEPR

DBA Executive Marketing

Studium programu DBA Executive marketing je vhodné pro uchazeče, kteří v současné době působí na vedoucích pozicích, dále zaměstnancům a manažerům reklamních či PR agentur, jejichž cílem je rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti marketingu, marketingové komunikace a marketingové…
 • Délka Studia 12 - 18 měsíců
 • 99 000 Kč
DBAEM

DBA Executive Management

Studium programu DBA Executive Management je završením manažerského vzdělávání. Titul je nejvyšší metou, které je možné v rámci profesního studia dosáhnout. Program je vhodný zejména pro ty, kteří již mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oblasti managementu a chtějí se…
 • Délka Studia 12 - 18 měsíců
 • 99 000 Kč
LLDKP

LLD Korporátní právo

Program Doctor of Laws se specializací na korporátní právo je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti obchodního závazkového práva, korporátního práva, správy podniku a problematiky s tím spojené. Program je vhodný pro osoby středního a vyššího managementu obchodních společností,…
 • Délka Studia 12 - 36 měsíců
 • 104 900 Kč
MPAVS

MPA Veřejná správa

Program je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykonávají nebo aspirují na vedoucí funkce ve státní správě. Program MPA představuje variantu studia MBA, uplatňovaného v privátní sféře, zohledňující specifika veřejné správy v tom nejširším slova smyslu. Cílem studia MPA je poskytnout nové…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 69 000 Kč
MScML

MSc Management

V rámci oboru MSc Management získáte znalosti a dovednosti z aktuálně nejdůležitějších oblastí řízení. Program MSc je zaměřen na čerstvé absolventy vysokých škol bez manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretický základ v manažerských oborech. Absolvování programu MSc pak pro ně…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 74 900 Kč
MScM

MSc Marketing a média

V rámci oboru MSc Marketing a média se seznámíte se základními pojmy a koncepcemi marketingu, marketingovým procesem a strategickým plánováním. Program MSc je zaměřen na čerstvé absolventy vysokých škol bez manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretický základ v manažerských oborech.…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 74 900 Kč
MScMP

MSc Manažerská psychologie

Program MSc Manažerská psychologie je zaměřen na vysvětlení specifik pracovních vztahů, skupinových rolí, typologii osobnosti, význam emocionální inteligence manažera, asertivity a motivace. V programu jsou obsahem relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní management. Důraz je kladen zejména na rozvíjení sociálně…
 • Délka Studia 12 - 16 měsíců
 • 74 900 Kč
BBAMK

BBA Marketing a komunikace

Program BBA Marketing a komunikace je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak to chodí v médiích nebo v oblasti reklamy, marketingu a PR. Studenti si osvojí základní znalosti spojené s prací v reklamě a marketingu. Tento program je…
 • Délka Studia 10 - 12 měsíců
 • 39 000 Kč
BBAZM

BBA Základy managementu

Program BBA Základy managementu připravuje studenty pro funkce nižší a střední úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Program seznamuje studenty se základy a principy managementu, které se jim mohou hodit jak v podnikatelské činnosti, v práci na manažerské pozici…
 • Délka Studia 10 - 12 měsíců
 • 39 000 Kč