LLD Korporátní právo

LLD Korporátní právo

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
104 900 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

PODKLADY K PROGRAMU
O programu

Program Doctor of Laws se specializací na korporátní právo je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti obchodního závazkového práva, korporátního práva, správy podniku a problematiky s tím spojené. Program je vhodný pro osoby středního a vyššího managementu obchodních společností, jejichž zájmem je strategické obchodní rozhodování a řízení závodu. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu LL.D se zaměřením na korporátní právo je vhodné pro všechny studenty, kteří mají vysokoškolský titul II. stupně, případně úspěšně absolvovaný program LL.M. Po splnění všech povinností obdrží student titul LL.D, který představuje další velice hodnotný přínos k rozvoji právní vědy a studia práva obecně.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 4 předměty. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem osm předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2.semestr Zakončení studia
Právo obchodních korporací, statutární orgány Finanční řízení podniku Diplomová práce
Soutěžní právo Insolvenční řízení, likvidace obchodní korporace
Corporate Governance Regulace finančních trhů
Finanční právo Projektový management
Studium profesního vzdělávacího programu LLD (Doctor of Laws) je určeno zejména pro absolventy vysokých škol specializovaných na právo a právní vědu, případně pro osoby bez právního vzdělání s dlouhodobou praxí. Jde o velice prestižní titul, který představuje jeden z pomyslných vrcholů v rámci profesního vzdělávání v oblasti práva. Získané znalosti pomáhají absolventům s řešením právních úkolů v praxi.
Studijní program LLD (Doctor of Laws) na Prague Institute of Business je zaměřen na problematiku korporátního práva, a to především ve vztahu ke správě podniku a postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně. nebo dokončený program LLM.
Titul LLD (Doctor of Law) je prestižní titul udělovaný nejčastěji v oblasti Spojeného království Velké Británie. Ve Velké Británii je titul doktora práv vyšší doktorát , který se řadí nad doktorát a uděluje se po předložení portfolia pokročilého výzkumu. Často se také uděluje honoris causa veřejným činitelům (obvykle těm, kteří jsou spojeni s politikou nebo zákonem), které si univerzita přeje ctít. Na většině britských univerzit je titul stylizován jako „doktor práv“ a zkráceně LLD.
GARANTI PROGRAMU