MSc Marketing a média

MSc Marketing a média

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
74 900 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

PODKLADY K PROGRAMU
O programu

V rámci oboru MSc Marketing a média se seznámíte se základními pojmy a koncepcemi marketingu, marketingovým procesem a strategickým plánováním. Program MSc je zaměřen na čerstvé absolventy vysokých škol bez manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretický základ v manažerských oborech. Absolvování programu MSc pak pro ně představuje konkurenční výhodu na trhu práce. Na základě znalostí získaných v průběhu tohoto oboru získáte znalosti v nejaktuálnějších oblastech tohoto oboru jako je ecommerce nebo komunikace na internetu. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MSc Marketing a média na Prague Institute of Business vám pomůže k získání znalostí v nejaktuálnějších oblastech marketingu. Studium je orientováno na znalosti potřebné v současnosti v praxi, ale dostatečný prostor je ponechán pro rozvoj teoretické základny studenta. Po úspěšném zakončení studia MSc na Prague Institute of Business získáte prestižní profesní titul MSc, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 5 předmětů. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2.semestr Zakončení studia
Marketingová komunikace Marketingový výzkum Diplomová práce
Strategický management Tvorba PR strategie
Projektový management Sociální sítě
Marketingová strategie Mezinárodní marketing
Marketing produktu a značky Mediální plánování
Studijní program MSc (Master of Science) nabízí studentům rozšíření jejich dosavadních teoretických vědomostí, znalostí a zkušenosti z předchozího studia a praxe. Na rozdíl od studia MBA je studium MSc. více zaměřeno na teorii a výzkum v oblasti vybrané specializace a poskytuje studentům koncepční základ pokročilé úrovně ve zvoleném oboru. Obsah studia je koncipován tak, aby studentům poskytl hlubší odborné a teoretické informace a naučil je s nově nabytými poznatky pracovat primárně s ohledem na budoucí výzkum a vědeckou práci.
Studium MSc (Master of Science) je určeno absolventům vysokých škol alespoň v bakalářském stupni, jejichž zájem se nesoustředí toliko na praxi jako na teoretické informace a výzkumné prvky. Jde o prestižní titul udělovaný nejčastěji v oblasti Spojeného království Velké Británie, Severního Irska a Německa, nicméně zájem o něj narůstá v posledních letech i v České republice. Získáním tohoto titulu skvěle nastartujete svou kariéru a vylepšíte svou pozici na pracovním trhu.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program. (Z této podmínky může vedení institutu udělit výjimku v případě, že uchazeč o studium disponuje dostatečnou praxí v daném oboru.)
Titul MSc (Master of Science) je prestižní titul udělovaný nejčastěji v oblasti Spojeného království Velké Británie, Severního Irska a Německa, nicméně zájem o něj narůstá v posledních letech i v České republice. Na rozdíl od studia MBA je studium MSc. více zaměřeno na teorii a výzkum v oblasti vybrané specializace a poskytuje studentům koncepční základ pokročilé úrovně ve zvoleném oboru.
GARANTI PROGRAMU