DBA Executive Management

DBA Executive Management

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
99 000 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

PODKLADY K PROGRAMU
O programu

Studium programu DBA Executive Management je završením manažerského vzdělávání. Titul je nejvyšší metou, které je možné v rámci profesního studia dosáhnout. Program je vhodný zejména pro ty, kteří již mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oblasti managementu a chtějí se posunout ještě o úroveň výše. Studium programu seznamuje studenty s pokročilými výzkumnými metodami prostřednictvím sady osmi speciálně navržených předmětů. Studiem významně přispějete k rozvoji znalostí v oblasti výkonného managementu. Executive management ve smyslu výkonného řízení je nejvyšší úroveň řízení v organizaci odpovědné za plánování, vedení a kontrolu podnikání, což znamená nejvyšší úroveň organizačního vedení v jakékoli společnosti. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu DBA Executive management je určeno pro uchazeče s minimálně pětiletou praxi na vedoucí či jiné manažerské pozici, a kteří se aktivně podílejí na fungování společnosti či organizace nejen v soukromé, ale též státní či neziskové sféře. Absolvováním programu získáte titul DBA, jenž je považován ze nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Studiem DBA tak posunete nejen svůj profesní, ale též osobní a kariérní růst zase o stupeň výš.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 4 předměty. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem osm specializovaných předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2.semestr Zakončení studia
Procesní management Management inovací Diplomová práce
Management kvality Průmysl 4.0
Podniková strategie Řízení rizik
Finanční řízení podniku Manažerská psychologie
Studijní program DBA (Doctor of Business Administration) představuje významný doktorský titul udělovaný v oblasti podnikové administrativy a managementu. Jedná se o nejvyšší profesní kvalifikaci v oblasti manažerského vzdělávání a absolventi tohoto studijního programu směřují spíše cestou vědy, výzkumu a pedagogického procesu.
Po dokončení studijního programu získá student profesní titul DBA, jenž reprezentuje dosažení nejvyšší možné úrovně manažerského vzdělávání. Absolventi tohoto programu směřují spíše cestou vědy, výzkumu a pedagogického procesu a zajímají se o vědecko-výzkumný aspekt své práce. Uplatnění tak naleznou nejen ve vrcholných pozicích firem či státní správě, ale také ve výzkumné a pedagogické oblasti.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání, případně alespoň pětiletá praxe na vedoucí pozici či úspěšné absolvování studijního programu MBA.
DBA, neboli Doctor of Business Administration představuje vzdělávací program nejvyšší možné úrovně manažerského vzdělávání. Je tedy určen především pro vrcholové manažery na senior pozicích, kteří chtějí získat nejvyšší dosažitelnou úroveň vzdělání v manažerské oblasti a zajímají se o vědecko-výzkumný aspekt své práce.
GARANTI PROGRAMU