MSc Manažerská psychologie

MSc Manažerská psychologie

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
74 900 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

PODKLADY K PROGRAMU
O programu

Program MSc Manažerská psychologie je zaměřen na vysvětlení specifik pracovních vztahů, skupinových rolí, typologii osobnosti, význam emocionální inteligence manažera, asertivity a motivace. V programu jsou obsahem relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní management. Důraz je kladen zejména na rozvíjení sociálně manažerských dovedností a na praktickou aplikaci poznatků při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů. Program je vhodný zejména pro manažery, vedoucí pracovníky, majitele společností, pracovníky personálních oddělení a pro všechny další, kteří chtějí využívat a zdokonalit své psychologické postupy při jednání a komunikaci nejen v rámci své profesní kariéry. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MSc Manažerská psychologie na Prague Business Institutu poskytne studentům znalosti jednotlivých psychologických metod a postupů a využití těchto postupů v praxi.  Předmět je zaměřen na osvojení si pracovních komunikačních dovedností, zvládání konfliktů, asertivní chování a další manažerské dovednosti. Cílem programu je osvojit si konkrétní dovednosti a sociální kompetence vedoucího pracovníka. Program seznamuje studenty se základy psychologie, a to nejen s historií a různými teoretickými přístupy, ale také  např. s psychologií osobnosti, vznikem a vývojem psychologie práce a uplatnění psychologie práce v podnikovém prostředí. Po úspěšném zakončení studia MSc na Prague Business Institutu získáte prestižní profesní titul MSc, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 5 předmětů. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2.semestr Zakončení studia
Psychologie osobnosti Psychologie vedení a řízení lidí Diplomová práce
Leadership a týmová práce Motivace, pracovní spokojenost a vedení zaměstnanců
Komunikace a komunikační dovednosti Odměňování a vzdělávání pracovníků
Obchodní vyjednávání, techniky a dovednosti Řízení lidských zdrojů
Manažerská psychologie Manažerské a vůdcovské dovednosti
Studijní program MSc (Master of Science) nabízí studentům rozšíření jejich dosavadních teoretických vědomostí, znalostí a zkušenosti z předchozího studia a praxe. Na rozdíl od studia MBA je studium MSc. více zaměřeno na teorii a výzkum v oblasti vybrané specializace a poskytuje studentům koncepční základ pokročilé úrovně ve zvoleném oboru. Obsah studia je koncipován tak, aby studentům poskytl hlubší odborné a teoretické informace a naučil je s nově nabytými poznatky pracovat primárně s ohledem na budoucí výzkum a vědeckou práci.
Studium MSc (Master of Science) je určeno absolventům vysokých škol alespoň v bakalářském stupni, jejichž zájem se nesoustředí toliko na praxi jako na teoretické informace a výzkumné prvky. Jde o prestižní titul udělovaný nejčastěji v oblasti Spojeného království Velké Británie, Severního Irska a Německa, nicméně zájem o něj narůstá v posledních letech i v České republice. Získáním tohoto titulu skvěle nastartujete svou kariéru a vylepšíte svou pozici na pracovním trhu.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program. (Z této podmínky může vedení institutu udělit výjimku v případě, že uchazeč o studium disponuje dostatečnou praxí v daném oboru.)
Titul MSc (Master of Science) je prestižní titul udělovaný nejčastěji v oblasti Spojeného království Velké Británie, Severního Irska a Německa, nicméně zájem o něj narůstá v posledních letech i v České republice. Na rozdíl od studia MBA je studium MSc. více zaměřeno na teorii a výzkum v oblasti vybrané specializace a poskytuje studentům koncepční základ pokročilé úrovně ve zvoleném oboru.
GARANTI PROGRAMU