BBA Základy managementu

BBA Základy managementu

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
39 000 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

PODKLADY K PROGRAMU
O programu

Program BBA Základy managementu připravuje studenty pro funkce nižší a střední úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Program seznamuje studenty se základy a principy managementu, které se jim mohou hodit jak v podnikatelské činnosti, v práci na manažerské pozici tak také v každodenním životě. Postupně budou probrány základní postupy a nástroje základů managementu. Studiem programu se studendti naučí identifikovat základní pojmy, názory, princip a koncepce vztahující se k oblasti managementu, charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti a vyjmenovat a vysvětlit základní manažerské funkce – plánování, rozhodování, organizování a kontrolu. Absolventi studiem programu získají kompetence pro vedení pracovních kolektivů a řešení managerských problémů v konkrétní organizaci. Po dokončení programu studenti automaticky splní požadavky na přijetí do programu MBA. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu Bachelor of Business Administration (BBA) je navrženo tak, aby poskytovalo uchazečům s dokončeným středoškolským studiem ideální přípravu pro budoucí nadstavbu – studium MBA. Program nabízí studentům komplexní teoretické informace týkající se oblastí řízení, organizace, plánování a vedení. Po úspěšném absolvování studia BBA na Prague Institute of Business získáte prestižní profesní titul BBA. Dále obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 4 a 3 předměty. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem sedm předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2. semestr Zakončení studia
Základy managementu Ekonomika a finance podniku Diplomová práce
Strategický management Firemní kultura
Personální management Efektivní sebeřízení
Projektový management

 

Studium BBA (Bachelor of Business Administration) představuje bakalářský stupeň manažerského profesního vzdělávání a slouží tedy jako příprava na následné studium MBA (Master of Business Administration). Program je sestaven tak, aby studentům nabídl ucelené základní informace ze všech odvětví managementu, bez kterých se vedoucí pracovník či jiný specialista v tomto oboru neobejde.
Studium BBA cílí především na zájemce s dokončeným středoškolským vzděláním, případně na zájemce bez předchozí manažerské praxe. Program nabídne studentům komplexní informace z jednotlivých oblastí managementu, a zároveň jim otevře cestu k získání titulu MBA.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Titul BBA představuje bakalářský titul v oblasti Business Administration. Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul BBA za své jméno.
GARANTI PROGRAMU